bb q10 có gì hay

  • Blackberry Q10 có gì hay để kiến bạn bỏ 7 triệu ra
    03:12PM 25/07/2014
    Có nên mua điện thoại blackberry Q10 hay không? Sau hơn một năm  nằm in lặng để chuẩn bị thì vừa qua Blackberry đã có ra đời dòng sản phẩm Q10 và Z10. Trong đó , blackberry Q10 được chú ý và qua tâm hơn cả. Sản phẩm này vẫn giữ được nét truyền thống của blackberry đó là sử...