cách cài iTunes có tiếng việt

  • Hướng dẫn cài đặt itunes cho iphone 4s kết nối máy tính
    02:58PM 13/02/2014
    Cách bước để kết nối điện thoại iphone 4s với máy tính để cài ứng dụng,nhạc,resore... Và đặt biệt đây là cách cài iTunes có tiếng Việt để phục vụ câu hỏi itunes có tiếng việt không của nhiều bạn. Yêu cầu:  + Bạn cần có một máy tính có thể là windows...