cách dùng Tinder trên iPhone

  • Ứng dụng Tinder trên iPhone 5 lên lịch hẹn giờ
    11:31AM 11/09/2014
    Cách điều chỉnh thông báo của ứng dụng hẹn hò Tinder trên iPhone 5 Có lẽ bạn muốn được thông báo bất cứ khi nào bạn có một cuộc hẹn mới trên Tinder, hoặc khi ai đó nhắn tin với bạn. Hoặc có khi bạn không muốn nhìn thấy thông báo của Tinder được hiển thị trên màn...