Cách tạo một thư mục trên iPhone 4

  • Tạo thư mục trên iPhone 4 bằng những cách đơn giản
    08:51AM 22/09/2014
    Cách tạo một thư mục để chứa ứng dụng trên iPhone 4 Nếu bạn tải về rất nhiều ứng dụng cho iPhone 4, màn hình Home của bạn trở lên khá lộn xộn, và khi bạn tìm một ứng dụng nào đó thì rất mất thời gian. Rất may, iPhone hỗ trợ việc sắp xếp các ứng dụng vào một...