cách thay đổi chữ slide to unlock cho iphone 4s

  • Cách thay đổi chữ slide to unlock cho iPhone 4 thành chữ tùy thích
    12:33PM 19/07/2014
    Hướng dẫn thực hiện thay đổi chữ slide to unlock cho iphone 4 Có thể một ngày bạn sẽ thấy nhàm chán với dòng chữ slide to unlock của iphone 4. Đấy là nút để mở khóa máy, bạn sẽ phải thực hiện trượt, vuốt theo chiều mũi tên để mở máy. Có thể bạn không thích việc...