cai hipstore cho iphone

  • Hướng dẫn cách cài game cho iphone đã jailbreak bằng HiPStore
    03:51PM 24/04/2014
    Các bước cài game cho iPhone đã jailbreak cho người mới bắt đầu - Mục đích bạn jaibreak máy iPhone của mình cũng vì lý do đam mêm các ứng dụng và cụ thể là game của iPhone khi đã jailbreak. Phải thừa nhận nếu bạn cài ứng dụng "lậu" từ nguồn Cydia sẽ rất thú vị với...