Cài tiếng Việt cho Samsung galaxy note 3

  • Cài tiếng Việt cho Samsung galaxy note 3 cực dể
    10:16AM 10/07/2014
    Hướng dẫn cài tiếng Việt cho Samsung galaxy note 3 bằng cách root máy. Khi mua Samsung galaxy Note 3, trong máy sẽ mặc định tiếng Anh mà không có ngôn ngữ Tiếng Việt. Kể cả khi bạn vào ứng dụng CH play để tải các phần mềm bộ gõ tiếng Việt như More Locale 2, Locale And Language Setting…...