Cập nhật iOS 8 trên iPhone 4S

  • Hệ điều hành iOS 8 trên iPhone 4S mới nhất năm 2014
    09:38AM 19/09/2014
    Cập nhật ngay phiên bản iOS 8 trên iPhone 4S của mình Hệ điều hành iOS 8 của hãng Apple là hệ điều hành được nâng cấp lên từ hệ điều hành iOS 7 và là một hệ điều hành mới nhất được dùng cho các thiết bị iPhone, iPab, iPob. Nhiều suy nghĩ trái chiều cho rằng hệ điều...