Có nên mua điện thoại Sky A870

  • Có nên mua điện thoại Sky A870 có tốt không
    08:43AM 12/02/2014
    Đánh giá điện thoại Sky A870 có đáng mua hay không Tôi đã trãi nghiệm điện thoại Sky a870 mọi thứ đều rất tôt, nhưng quả thật giờ có rất nhiều máy cùng tầm giá đó mà lại thương hiệu quốc tế. Còn qua thời gian sử dụng sky a870 mình cảm thấy, Có nên mua điện thoại...