điện thoại lg bị treo khi up rom

  • Cách sửa lỗi điện thoại lg bị treo logo
    01:58PM 20/01/2014
    Hướng dẫn cách khắc phục lỗi điện thoại lg g2 bị treo logo   - Cách thoát tình trạng treo logo trên điện thoại LG - Khi bạn thực hiện up rom mới hoặc hạ rom thì có thể gặp các vấn đề treo logo ngay cả khi bạn sử dụng quá mực làm cho điện toại LG dòng nào...