Galaxy A5 có mấy sim

  • Cấu hình Samsung Galaxy A5 có mấy sim được hỗ trợ
    09:46AM 07/02/2015
    Samsung Galaxy A5 có bao nhiêu sim hỗ trợ online Samsung Galaxy E5 là một trong hai chiếc điện thoại nguyên khối đầu tiên của Samsung. Vì vậy, thông tin về chiếc điện thoại này được người dùng khá quan tâm. Trong đó có một chi tiết khá thắc mắc đó chính là điện thoại Samsung...