galaxy s3 không gọi được video call

  • Sử lỗi Samsung Galaxy S3 không gọi đi được cơ bản
    11:51AM 09/08/2014
    Giải pháp cho Samsung Galaxy S3 thực hiện được cuộc gọi Bạn đang sở hữu một chiếc Galaxy S3 – chiếc smartphone của Samsung được đánh giá là chiếc smartphone sử dụng hệ điều hành Android tốt nhất trong các smart phone khác cùng tầm giá. Sau một thời gian dài sử dụng bạn...