galaxy s7 vs note 5

  • Samsung Galaxy S7 khác gì với Galaxy Note 5?
    09:12AM 12/05/2016
    So sánh tổng thể về Galaxy S7 và Galaxy Note 5 Galaxy Note 5 được đánh giá là smartphone tốt nhất năm 2015, trong khi Galaxy S7 là smartphone tốt nhất năm 2016, vậy 2 sản phẩm này có điểm mạnh và điểm yếu thế nào? Và S7 khác gì với Note 5? Samsung Note 5 và Galaxy S7 có gì khác? Đây...