iphone 4 ko đổ chuông

  • Sửa lỗi iphone 4s,4 mất chuông gọi đến, cài nhạc chuông iPhone
    02:53PM 17/02/2014
    Hướng dẫn khắc phục tình trạng iPhone 4s,4 không có nhạc chuông - Điện thoại iphone 4s, 4 rất ít trường hợp mất nhạc chuông, nếu gặp bạn chỉ cần làm lần lược các bước sau. 1, Cài đặt lại nhạc chuông: - Muốn cài nhạc chuông iPhone bạn cần có 1 máy tính và 1 sợi...