iphone 4s giá 6 triệu

  • Giá điện thoại iphone 4s giá bao nhiêu tiền 2014
    10:17AM 18/01/2014
    Đánh giá điện thoại iphone 4s gia bao nhieu vào 2014 khi các dòng iphone 5,5s đã ra mắt - Iphone 4s được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 12/2011 với giá khá cáo thời điểm đó có thể là bạn không chấp nhận mức giá đó, nhưng hiện tại khi iphone 5/5s đã ra mắt. - Giá iphone...