iphone 4s không đổ chuông

  • Nguyên nhân iPhone 4s bị mất âm thanh cách khắc phục
    09:48AM 21/03/2014
    Các bước mở lại tiếng cho máy iphone 4s bị mất âm thanh - iPhone 4s có nhiều trường hợp mất âm thanh khác nhau: 1. Không nghe chuông, nhạc,tai nghe 2. Chuông gọi đến và tai nghe vẫn có chỉ không nghe được nhạc và game. 3. Nút chỉnh âm thanh iphone 4s đen thui. Cách...
  • Sửa lỗi iphone 4s,4 mất chuông gọi đến, cài nhạc chuông iPhone
    02:53PM 17/02/2014
    Hướng dẫn khắc phục tình trạng iPhone 4s,4 không có nhạc chuông - Điện thoại iphone 4s, 4 rất ít trường hợp mất nhạc chuông, nếu gặp bạn chỉ cần làm lần lược các bước sau. 1, Cài đặt lại nhạc chuông: - Muốn cài nhạc chuông iPhone bạn cần có 1 máy tính và 1 sợi...