iphone 4s thỉnh thoảng bị mất tiếng

  • Nguyên nhân iPhone 4s bị mất âm thanh cách khắc phục
    09:48AM 21/03/2014
    Các bước mở lại tiếng cho máy iphone 4s bị mất âm thanh - iPhone 4s có nhiều trường hợp mất âm thanh khác nhau: 1. Không nghe chuông, nhạc,tai nghe 2. Chuông gọi đến và tai nghe vẫn có chỉ không nghe được nhạc và game. 3. Nút chỉnh âm thanh iphone 4s đen thui. Cách...