iPhone 6 không nhận sim

  • Khắc phục tình trạng iPhone 6 không nhận sim
    10:13AM 11/03/2016
    Khắc phục iPhone 6 không nhận sim Bất kỳ chiếc điện thoại nào cũng cần phải lắp sim thì mới có thể sử dụng để liên lạc với bạn bè. Điện thoại không có sim thì chắc chắc là không thể nghe gọi, nhắn tin được. Nhưng trong trường hợp đã lắp sim mà máy lại không nhận...