lumia 730 hay sony m2

  • Nên chọn Lumia 730 hay Sony M2
    02:28PM 05/05/2015
    Nên chọn sản phẩm Lumia 730 hay Sony M2  Hai sản phẩm mang tên Lumia 730 và Sony Xperia M2 là hai sản phẩm có nhiều điểm tương đồng nhau trên thị trường di động hiện nay. Chính vì lẽ đó mà người dùng có nhiều cân nhắc khi đưa ra quyết định trọn một trong hai sản phẩm. Vậy...