Philips S358 có bền không

  • Pin của Philips S358 có bền không?
    10:33AM 31/12/2015
    Pin của Philips S358 có bền không? Đối với một chiếc smartphone thì phần cứng, tính năng và pin là một trong những điều mà người dùng rất quan tâm. Khi tìm hiểu bất kì một dòng smartphone nào thì người dùng sẽ kiểm tra thông số kĩ thuật của smartphone đó, tiếp theo là những...