Samsung Galaxy S6 có cần sạc 8 tiếng

  • Samsung Galaxy S6 có cần sạc 8 tiếng
    01:46PM 02/04/2015
    Samsung Galaxy S6 có cần sạc 8 tiếng Sở hữu một thân hình "siêu mẫu", điều làm người dùng lo lắng liệu với thân hình "mỏng" như thế viên pin đi kèm Samsung Galaxy S6 sẽ hoạt động như thế nào. Bên cạnh đó, viên pin của Samsung Galaxy S6 có cần sạc 8 tiếng?   Viên...