sao lưu danh bạ cho Samsung Galaxy Note 5

  • 3 bước sao lưu danh bạ cho SamSung Galaxy Note 5 đơn giản
    09:47AM 20/11/2015
    Ứng dụng Kies: giúp sao lưu danh bạ từ điện thoại Samsung Galaxy Note 5 qua máy tính Danh bạ là một mục rất cần thiết và quan trọng trong điện thoại.Danh bạ là nơi để bạn lưu thông tin liên lạc giữa những gia đình,bạn bè và đồng nghiệp.Có một câu hỏi mà nhiều người đặt...