So sánh iPhone 5s và iPhone 6

  • So sánh tổng thể iPhone 5s và iPhone 6
    10:43AM 25/03/2016
    So sánh iPhone 5s và iPhone 6 iPhone 6 là thế hệ iPhone tiếp nối 5s, nhưng sẽ rất khó để bạn có thể nhận ra 5s là phiên bản tiền nhiệm của iPhone 6 vì giữa hai thiết bị này có quá nhiều điểm khác nhau, và có thể nói iPhone 6 là cuộc cách mạng về thiết của Apple từ trước đến...