Sửa lỗi iphone 5s không kết nối được với máy tính

  • Cách kết nối iphone với máy tính qua itunes
    11:57AM 24/02/2014
    Hướng dẫn kết nối iPhone 5s,5 với máy tính và sửa lỗi iphone không kết nối được với máy tính - Hướng dẫn kết nối điện thoại iPhone với máy tính Bước 1: + Bạn phải có phần mền hộ trợ kết nối máy tính với iPhone thì máy tính mới có thể nhận ra điện...