Trung tâm bảo hành HTC tại tphcm

  • Trung tâm bảo hành HTC tại Thành Phố Hồ Chí Minh
    09:16AM 18/02/2016
    Trung tâm bảo hành HTC tại Thành Phố Hồ Chí Minh Mặc dù dòng điện thoại HTC khá quen thuộc trên thị trường Việt Nam và đã có mặt tại thị trường Việt Nam một thời gian, nhưng đến giữa năm 2015 thì trung tâm bảo hành HTC mới xuất hiện trên địa bang hoạt động TP.HCM. Để...