Galaxy S7 vs iPhone 6s

  • So sánh Samsung Galaxy S7 vs iPhone 6s
    08:26AM 11/05/2016
    So sánh tổng thể giữa Galaxy S7 vs iPhone 6s ai sẽ là bá chủ Đây đều là 2 smartphone cao cấp trên thị trường thuộc 2 “trường phái” khác nhau, nhưng cả 2 đều rất được người dùng quan tâm trong thời gian vừa qua. Và nhiều người dùng muốn có một sự so sánh đánh giá giữa...