iPhone 6 không tự tắt màn hình

  • Tại sao iPhone 6 không tự tắt màn hình/?
    iPhone 6 không tự tắt màn hình Tương tự như hầu hết những smartphone trên thị trường hiện nay, iPhone 6 được trang bị cơ chế tắt màn hình khi người dùng đã áp tai nghe lên máy trong quá trình thực hiện cuộc gọi để thực hiện cuộc gọi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp,...